top of page

Teknisen yhteentoimivuuden kannalta oleelliset standardit ja protokollat 


JSON (JavaScript Object Notation):

JSON on kevyt tiedonvaihtomuoto, jota käytetään usein web-sovellusten välisessä tiedon siirrossa. Se on yleisesti tuettu ja helposti luettavissa sekä ihmisten että koneiden kesken. 

REST (Representational State Transfer):

REST on arkkitehtuurityyli, jota usein käytetään web-palveluiden välisten rajapintojen toteuttamiseen. Se perustuu HTTP-protokollaan ja hyödyntää RESTful API -rajapintoja tiedon siirtoon ja toimintojen suorittamiseen. 

OData (Open Data Protocol):

OData on protokolla, joka helpottaa tietojen jakamista ja integrointia eri järjestelmien välillä. Se perustuu REST-arkkitehtuuriin ja tarjoaa yhteisen tapa kysyä, päivittää ja hallita tietoja rajapintojen kautta. 

XML (eXtensible Markup Language):

XML on laajalti käytetty merkintäkieli tietojen rakenteen kuvaamiseen. Se mahdollistaa tietojen siirron ja vaihdon eri järjestelmien välillä, koska se on riippumaton alustasta ja ohjelmistosta. 

SAML (Security Assertion Markup Language):

SAML on XML-pohjainen standardi, jota käytetään identiteetin ja käyttöoikeuksien välittämiseen järjestelmien välillä. Se mahdollistaa yhden kirjautumisen useisiin järjestelmiin ja käyttöoikeuksien hallinnan keskitetysti. 

OAuth (Open Authorization):

OAuth on protokolla, jota käytetään kolmannen osapuolen sovellusten pääsyn valtuuttamiseen käyttäjän tietoihin ilman, että salasanat ja muut luottamukselliset tiedot paljastuvat sovellukselle. Se mahdollistaa kertakirjautumisen ja turvallisen tiedon jakamisen eri järjestelmien välillä. 

OpenID Connect:

OpenID Connect on autentikointiprotokolla, joka perustuu OAuth 2.0:aan ja tarjoaa lisäksi identiteetin välityksen. Se mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen ja tiedon jakamisen eri sovellusten välillä yhden kirjautumisen avulla. 
Tietojärjestelmien toimivuus

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page