top of page

Tietoturvallisuuden tavoitteet


Perinteisessä jaottelussa tietoturva koostuu kolmesta tavoitteesta:


  • tiedon luottamuksellisuudesta,

  • eheydestä ja

  • saatavuudesta.


Nykyisin tätä kolmen kohdan määrittelyä ei kuitenkaan pidetä tarpeeksi kattavana. Esimerkiksi luottamuksellisuus ja eheys voivat kadota jo tiedon siirtovaiheessa, mikäli joku on päässyt valtuudetta muokkaamaan siirrettävää informaatiota. Vastaanottaja luulee käsittelevänsä asianmukaista tietoa, olematta kuitenkaan täysin varma siitä. Tästä johtuen kiistämättömyys ja todentaminen on lisätty mukaan tavoitteisiin. 


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät


Tietoturva ja kyberturva

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page