top of page

Digipedagogisten ratkaisujen arviointi  


Mitä ovat digipedagogiset ratkaisut?  

Digipedagogisilla ratkaisuilla tarkoitetaan yleensä digitaalisia ja muita teknologioita, jotka liittyvät oppimiseen ja opetukseen joko suoraan tai välillisesti. Niihin sisältyvät verkkoympäristöjen lisäksi mm. AR-, VR ja XR-todellisuudet.


Ammatillisessa koulutuksessa digipedagogiset ratkaisut voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään:   

  1. Keskitetyt yhteiset ratkaisut, esim. opintohallintojärjestelmät käyttöliittymineen, pilvipalvelut ja erilaiset oppimisympäristöalustat.  


  2. Ammattialakohtaiset digipedagogiset ratkaisut ja ympäristöt, esim. autoalalla ProDiags ja rakentamista ja sen eri aloja palveleva Rakennustiedon verkkoympäristö.  


  3. Muut yhteiset ratkaisut, esim. videopalvelut, erilaiset lisättyä todellisuutta sisältävät oppimisratkaisut sekä viestinnän ja visualisoinnin sovellutukset. (Oppiva Invest oy 10/2022.)    


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät

Pedagoginen johtaminen digiajalla

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page