top of page

Tutustu case-esimerkkeihin, joissa on hyödynntetty digitalisaatiota ohjauksessa!


Case Tutka – oppimisen seurantaa tukeva hyperselkeä sovellus  


Tutka on sovellus, jota alkuaan lähdettiin rakentamaan Opetushallituksen rahoittamassa Yhdessä enemmän -laatuhankeverkostossa sen yhtenä tavoitteena. Ammattiopisto Liven kiinteistönhoitajakoulutus huomasi tarpeen tukea opiskelijoiden oppimista digitaalisesti erityisesti työssäoppimisen ympäristöissä, jonne ei jatkuvasti muutoin päästä. Lisäksi tarvittiin selkeää viestintää opiskelijalle siitä, mitä työtehtäviä kiinteistönhoitajan perustutkinnossa tulee oppia.  


Katso video tästä. 

Google Classroom ‒ oppimisalusta, joka integroi Googlen perustyökaluja, kuten Docs, Drive, Meet ja Sheets 


Classroomissa opettaja voi luoda kursseja, jakaa materiaaleja, antaa palautetta ja arvioida. Alusta on ollut käytössä Ammattiopisto Livessä vuodesta 2016. Classroomissa opiskelija työskentelee itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta, työstää aineistoja yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa tai osallistuu virtuaalioppituntiin. Oppimisympäristö mahdollistaa opiskelijan ja opettaja kommunikoinnin reaaliaikaisesti tai erikseen sovittuna ajankohtana. Peruspaketti on maksuton ja kaikkien Google-tilin haltijoiden ulottuvilla.

Oppilaitokset tekevät erillisen sopimuksen Googlen kanssa siirtyen Google Workspace for Education -asiakkaiksi. Opiskelija saa ympäristöön tilin, joka toimii eri tavalla kuin kuluttaja‒asiakkaiden Gmail-tilit: Google on sitoutunut siihen, ettei opiskelijoiden tietoja käytetä mainonnan kohdistamiseen ja heidän yksityisyydensuojansa taataan EU:n tietosuoja-asetusten mukaisesti.


Lue Google for Education tietosuojasta 


Kannattaa tarvittaessa hakea aiheesta hakukoneella lisätietoa, lähinnä: Google workspace edu data protection implementation guide. Huomaa katsoa, miltä ajalta hakutuloksena saamasi dokumentti on. Aineistot päivittyvät ja versioita on verkossa monia.  


Hyvää Google Classroomissa  


 • Suurin osa opiskelijoista oivaltaa sovelluksen logiikan nopeasti, ja nykyään valtaosa on käyttänyt Classroomia jo peruskoulussa. Sovellus sopii eri-ikäisille ja –tasoisille käyttäjille, myös aikuiset aloittelijat oppivat sen helposti.  


 • Kursseja ja tehtäviä on helppo laatia ja muokata, vaikkei olisi kovin tottunut Googlen palvelujen käyttäjä. Eri työkalujen yhdistyminen samalle alustalle helpottaa toimintaa.  


 • Alusta mahdollistaa erilaiset tehtävätyypit ja eri tehtävien jakamisen eri opiskelijoille. Eriyttäminen on siitä näkökulmasta helppoa.   


 • Tehtävien lähettämisen voi ajastaa.  


 • Tehtävien tallentuminen on automaattista.  


 • Classroom sisältää arviointityökaluja ja plagioinnin tarkistuksen.


Pulmia Google Classroomissa  


 • Classroom-kurssi näyttää aina samalta, muokkaamismahdollisuudet ovat rajalliset, mikä tosin on joillekin opiskelijoille myös etu.  


 • Classroomin etusivun hallintamahdollisuudet on vähäisiä: Jos opettajalla/opiskelijalla on kymmeniä kursseja, ne kaikki näkyvät etusivulla, ja ainoa tapa järjestää niitä on siirrellä kursseja tässä näkymässä eri paikoille.   


 • Kurssit ovat helposti pelkkiä tehtäväpankkeja, jotka ei sellaisenaan takaa oppimista. Myös verkossa tarvitaan toimintaa, jolla houkutellaan tiedon aktiiviseen käsittelyyn. Varsinkaan teoriatietoa ei kuitenkaan ole helppo saada verkossa helposti ymmärrettäväksi ja samalla kiinnostavaksi.   


 • Opiskelijat eivät aina jaksa korjata tuotoksiaan, vaikka opettaja miten kannustaisi ja kommentoisi.   


 • Näkövammaisen apuvälineillä käyttäen Classroomissa on kohdattu haasteita.


Ohjeita caseen liittyen:


Googlen ohjekeskus opettajille Classroomin käytöstä


YTO-opetuksen Google Classroom -malli Livessä  Robert Bahr, ohjevideo Google Classroomista – esityksessä on perusasteen konteksti, mutta ohjeet toimivat toisellakin asteella 

Case Opintojen alun digiohjaus TTS Työtehoseuralla


Opintojen aloituksessa keskitytään digiohjaukseen ja alussa varmistetaan opettajien johdolla laitteiden käytön perustaidot ja varmistetaan, että jokainen oppija pääsee kirjautumaan järjestelmiin sekä käydään läpi, mitä järjestelmiä opinnoissa tarvitaan. Orientaatioon kuuluvassa ohjauksessa on olennaista varmistaa, että oppimismatka lähtee hyvin liikkeelle, eikä opinnot tai prosessi takkua heti järjestelmähaasteisiin.


Ohjauksen tukena hyödynnetään moodleen (TTS eCampukseen) luotua opintojen alun digiohjauskurssia, jossa opitaan perusasioita, varmistetaan lähtötasoa ja tehdään sen pohjalta suunnitelmia HOKSiin sekä. Ohjausta pitäville henkilöille on laadittu muistilista intraan ohjauksen pitämisestä. Kuva digiohjauksen työtilasta: Kuva Opintojen alun digiohauksen sisältö TTS Työtehoseuralla
 

Päivitetty 11.4.2024

Tekijät Taina Teiramaa-Seger ja Miia MäentaustaDigitalisaatio oppimisprosessissa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page