top of page

Oppijoiden itse- ja vertaisarviointi - SWOT


Vahvuudet: Mitä opiskelija osaa hyvin?

Heikkoudet:

Missä taidoissa ja tiedoissa opiskelijan tulisi kehittyä?

Mahdollisuudet

Miten tietoja ja taitoja voisi vielä kehittää opiskelun aikana?

Uhat:

Mitkä asiat/tilanteet voivat haitata opiskelijan kehittymistä?

 

Päivitetty 10.4.2024

Tekijät

Oppijoiden itse- ja vertaisarviointi

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page