top of page

Usein kysytyt kysymykset


Miksi opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointi on tärkeää ammatillisessa koulutuksessa?

Itse- ja vertaisarviointi kehittää opiskelijoiden kriittistä ajattelua, itsearviointitaitoja ja kykyä antaa sekä vastaanottaa rakentavaa palautetta. Tämä tukee ammatillista kehittymistä ja valmistaa opiskelijoita vastuulliseen ammatilliseen toimintaan.


Miten voin kannustaa opiskelijoita osallistumaan aktiivisesti itsearviointiin?

Kannusta opiskelijoita asettamaan omia tavoitteitaan, pitämään oppimispäiväkirjaa ja osallistumaan reflektiokeskusteluihin. Luo avoin ilmapiiri, jossa he tuntevat olevansa aktiivisia toimijoita omassa oppimisprosessissaan.


Mitkä ovat tehokkaita välineitä itsearvioinnissa?

Digitaaliset portfoliot, itsearviointilomakkeet, reflektiopäiväkirjat ja henkilökohtaiset kehityskeskustelut. Ne mahdollistavat opiskelijoiden ajatuksien ja taitojen systemaattisen arvioinnin.


Miten voin integroida vertaisarvioinnin osaksi opetussuunnitelmaa?

Luo selkeät arviointikriteerit ja ohjeistukset vertaisarvioinnille. Järjestä vertaisarviointiharjoituksia, kuten peer review -tehtäviä, ryhmätöitä ja keskustelutilaisuuksia, joissa opiskelijat voivat antaa ja vastaanottaa palautetta toisiltaan.


Miten varmistaa, että itse- ja vertaisarviointi tukee oppimista eikä pelkästään arviointia?

Korosta itse- ja vertaisarvioinnin roolia oppimisprosessissa. Ohjaa opiskelijoita käyttämään arviointia oman oppimisensa ohjaamiseen ja tulevaisuuden kehitystavoitteiden asettamiseen. Luo ilmapiiri, jossa virheet nähdään oppimismahdollisuuksina.


 

Päivitetty 10.4.2024

Tekijät

Oppijoiden itse- ja vertaisarviointi

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page