top of page

Usein kysytyt kysymykset


Mitä keinoja meillä on käytössä, kun halutaan tukea opiskelijoiden digiosaamista työelämässä oppimisen aikana?

Opiskelijan digiosaamisen tukeminen työelämässä oppimisen aikana vaatii monipuolista lähestymistapaa.

Ensin ja kaikkein tärkeimpänä, on varmistettava, että jokaisella opiskelijalla on käytössään ne digilaitteet ja -palvelut, joita he tarvitsevat – kuten tietokoneet, ohjelmistot ja pääsy työelämäjakson aikana tarvittaviin oppimisympäristöihin. Jos ne puuttuvat, digiosaamisen kehittäminen on kuin yrittäisi ajaa autoa ilman bensaa.


Toisekseen opiskelijat tarvitsevat ohjausta ja tukea digitaitojen ja -välineiden soveltamisessa työpaikalla. Tähän voi toimia ratkaisuna esimerkiksi mentorointiohjelma, jossa kokeneemmat ammattilaiset voivat olla tukena ja turvana, kun nuoret hyödyntävät digitaitojaan työpaikalla.


On myös tärkeää, että opiskelijoiden edistymistä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Jos ei tiedetä, miten he pärjäävät, niin on mahdotonta tukea heitä oikealla tavalla ja reagoida ajoissa, jos tulee ongelmia.

Ja viimeisenä, muttei suinkaan vähäisimpänä, tarvitaan myös työpaikkaohjaajien apua. Heidän pitäisi olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimia, jotka tukevat opiskelijoiden digiosaamista, ja heidän pitäisi antaa opiskelijoille mahdollisuuksia soveltaa digitaalisia taitojaan käytännön työtehtävissä. Se on win-win tilanne, kun työelämä saa digitaitojaan monipuolisesti ja rohkeasti työssään soveltavia osaajia.Miten ammatilliset oppilaitokset voivat tukea erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita digitaalisessa opetuksessa ja ohjauksessa?

Koulutuksen järjestäjät voivat tukea erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita digitaalisessa opetuksessa ja ohjauksessa useilla eri tavoilla.


Oppia kannattaa ottaa muilta koulutuksen järjestäjiltä, joilla on kokemusta digitaalisten välineiden käytöstä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa. Esimerkiksi Kiipulan ammatillisen oppilaitoksen opettajat ovat perehtyneet eri digitaalisten välineiden käyttöön vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa ja oppimisen tukena.Miten työpaikkaohjaaja voi tukea työelämässä oppimisen opiskelijoita ammattialalla tarvittavien digitaalisten välineiden käyttöön?

Työpaikkaohjaajalla on koulutuksen järjestäjän lisäksi keskeinen rooli työelämässä oppimisen opiskelijoiden perehdytyksessä digitaalisten välineiden käyttöön.


Tämä sisältää paitsi välineiden tehokkaan käytön myös turvallisuusnäkökohdat. Yhdistämällä jatkuva tuki, tekninen neuvonta ja kokeneempien työntekijöiden mentorointi, voidaan varmistaa, että opiskelijat saavat hyvät valmiudet menestyä myös uusien ammattialalle tulevien digitaalisten välineiden käyttöön.


 

Päivitetty 10.4.2024

Tekijä Niko Kyllönen

Oppijan digiosaaminen työelämässä

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page