top of page

Oppimateriaalien tuottamisprosessin vaiheet:


Osa 1

Oppijan tarpeiden tunnistaminen: 

Tunnista oppijoiden tarpeet ja mielenkiinnon kohteet digitalisaation alalla ja räätälöi tarjonta vastaamaan näitä tarpeita.​

Oppimateriaalien kehittäminen: 

Kehitä oppimateriaaleja, jotka tarjoavat selkeän ja interaktiivisen oppimiskokemuksen oppijoille ja auttavat heitä kehittämään digitalisaation osaamistaan.


Osa 2

Verkko-oppimisympäristöjen tarjoaminen: 

Tarjoa verkko-oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat oppijoiden oppimisen missä ja milloin he haluavat.


Oppijan aktiivinen osallistuminen: 

Rohkaise oppijoita aktiiviseen osallistumiseen ja keskusteluun digitalisaation aiheista ja teemoista. Ja kerää palautetta ja kehittämisehdotuksia digitalisaation käytöstä.

Arviointi ja palautteet: 

Arvioi oppijoiden edistymistä ja tarjoa heille jatkuvaa ja välitöntä personoitua palautetta heidän osaamisestaan.


 


Oppimateriaalien tuottaminenKehystarina "Taikasalon ammattiopisto"


 

Digitaalisen oppimateriaalin tuottamisen prosessiKehystarina "Taikasalon ammattiopisto"


 

Digitaalisten oppimateriaalien tuottamisen toimintatavat Kehystarina "Taikasalon ammattiopisto"

 
Digioppimateriaalit

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page