top of page

Usein kysytyt kysymykset


Mikä tekoäly (AI) on?

Tekoäly viittaa ihmisen suunnittelemiin, fyysisessä ja digitaalisessa ulottuvuudessa toimiviin ohjelmisto- ja mahdollisesti myös laitteistojärjestelmiin, jotka keräävät dataa ympäristöstään ja tulkitsevat sitä hakemalla datasta sisäisiä yhteyksiä. Tekoälyjärjestelmä pyrkii selvittämään halutun tavoitteen kannalta parhaat toimenpiteet. Pohjimmiltaan tekoäly on ihmisälyn toiminnan matkimista, joten kyse on siten havainnoinnista, oppimisesta, ongelmanratkaisusta ja päätöksenteosta.


Miten tekoäly voi konkreettisesti parantaa oppimiskokemusta ammatillisessa koulutuksessa?

Tekoäly voi yksilöllistää oppimispolkuja tarjoamalla räätälöityjä opetusmateriaaleja, tunnistamalla opiskelijoiden vahvuudet ja heikkoudet sekä tarjoamalla reaaliaikaista palautetta. Näin oppiminen muuttuu entistä motivoivammaksi ja tehokkaammaksi.


Miten voin varmistaa, että käytetty tekoäly on eettisesti kestävää ja oikeudenmukaista opetuksessani

Tärkeää on olla tietoinen tekoälyn mahdollisista vinoumista ja varmistaa, että käytetyt algoritmit ovat avoimia ja läpinäkyviä. Opettajien tulisi myös seurata oppimisanalytiikkaa kriittisesti ja varmistaa, että kaikki opiskelijat hyötyvät teknologian käytöstä tasapuolisesti.


Tarvitsenko ohjelmointitaitoja hyödyntääkseni tekoälyä opetuksessani?

Vaikka perustiedot ohjelmoinnista voivat olla hyödyllisiä, monet tekoälysovellukset on suunniteltu käyttäjäystävällisiksi ilman syvällistä ohjelmointiosaamista. Opettajien tulee keskittyä ymmärtämään tekoälyn perusperiaatteet ja sen sovellukset opetuksessa.


Miten tekoäly vaikuttaa opiskelijoiden yksityisyyteen?

Opettajien tulee olla tietoisia tekoälyn keräämistä tiedoista ja varmistaa, että käytetyt sovellukset noudattavat asianmukaisia tietosuojakäytäntöjä. Tärkeää on myös opettaa opiskelijoille tietosuojan merkitys ja miten he voivat itse vaikuttaa omiin tietoihinsa.


Miten voin integroida tekoälyn opetussuunnitelmaani, vaikka aika ja resurssit ovat rajallisia?

Aloita pienin askelin, keskittyen yhteen tai kahteen tekoälysovellukseen, jotka parhaiten tukevat oppimistavoitteitasi. Hyödynnä olemassa olevia resursseja ja yhteistyömahdollisuuksia muiden opettajien ja asiantuntijoiden kanssa, jotta voitte jakaa tietoa ja kokemuksia tekoälyn käytöstä.


Mistä löytäisin tietoa tekoälysovelluksista, joilla voisin ryhtyä hyödyntämään tekoälyä oppimista mahdollistavan materiaalin (opetusmateriaalin) tuottamisessa?

Opetusaineiston tuotossa käytetään ns. generatiivisia sovelluksia, joita on valtava määrä. Tällä hetkellä löydät ne parhaiten Futuretools.io-sivustolta ja suomalaisten alan pioneerien aineistoista. Kannattaa miettiä alkuun yksi konkreettinen tehtävä omassa työssä, johon tarvitsisit aineistoa (tekstiä, kuvaa, ääntä) ja tutkia sitten, millä sovelluksella sellainen olisi luotavissa. Aineiston ideoinnissa voi hyödyntää varsinkin keskustelevaa tekoälyä, Chat GPT:tä.


 

Hyödyllisiä lähteitä


Selvityksiä 206 - Tekoälyn käyttömahdollisuudet julkisella sektorilla (sitra.fi)


Europarlamentti hyväksyi tekoälylain – tekoäly on jaettu sääntelyssä neljään kategoriaan riskien perusteella | Ulkomaat | Yle


EU hyväksyi tekoälyrajoitukset – vaaralliset käyttötavat kielletään ensimmäisenä maailmassa | Tivi


Onko EU:n tuore tekoälyasetus ongelma Suomen terveydenhuollolle? STM: ”Kilpailukykyetu” | Kauppalehti


Lisämateriaalia 

Päivitetty: 9.4.2024

Tekijät: Minna, Haasio, Päivi Nummenranta, Miia Mäentausta


Tekoäly koulutustoiminnassa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page