top of page

Tue henkilöstön osaamisen kehittymistä 1. Tukipalvelut ovat tehokas tapa ylläpitää ja tukea henkilöstön osaamisen kehittymistä.


 2. Hankkeiden kautta oppilaitokset voivat lisätä resursseja erityisesti kehittämistyöhön ja pilotointiin.Esimerkkihankkeita:

  • Lapin eAmis (Lappia, REDU, Peräpohjolan Opisto, Rovala)

  • DigiFrame - Teachers’ Framework on Digitalisation & Innovation

  • Digityökalut käyttöön

  • Parasta DigiOhjausta (KAO, Redu, Kpedu, Luovi, Samiedu, Varia, Omnia, OSAO, Esedu, Tredu, KSAO, GRADIA, Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti, WinNova, Raahen koulutuskuntayhtymä)

  • ALADIN - avoin, laadukas & digitaalinen

  • TASE

  • MR Amis

 3. Ketterien rakenteiden luominen: Esimerkki VARALATekijät kehittämässä, työajan resursointi; varatuilla resursseilla voidaan tukea opettajia; päätoimisen tutor-opettajan resursointi oppilaitoksiin; oman osaamisen kehittämisen resurssit työajalla (esim. 30 h / lukuvuosi)  

Suosituslista koulutusjohto- ja esihenkilöstön tukipalveluille


Organisaatiokulttuuri

 • Yhteiskehittämistä tukeva organisaatiokulttuuri ja jakamisen kulttuurin edistäminen tukevat vertaisoppimista, tiimissä toimimista sekä yhdessä tekemisen kulttuuria.


Digistrategia

 • Digitalisaation käsittely osana organisaation strategiaa.


Pedagoginen ohjelma

 • Digitalisaation huomioiminen oppilaitoksen pedagogisessa ohjelmassa.


Digimaisema

 • Digimaisemaan kootaan organisaatiossa käytössä olevat ohjelmistot ja sovellukset.


Resurssit

 • Työnjohdollisesta näkökulmasta osaamisen hankkimiseen on osoitettava työaikaa ja johdettava sitä.

 • Esimerkkejä tuen tarjoamisen muodoista organisaatiossa: digimentorit, digitiimit jne.


 

Hyviä esimerkkejä opetus- ja ohjaushenkilöstön tukipalveluille 


Resurssit kehittämiseen ja osallistumiseen 

 • Esim. digitiimit digistrategian käytännön avaamisessa. 


Digibuffet 

 • Digibuffetissa esitellään kehittämishankkeita ja -kokeiluja. 


Opettajan työnkuvan muokkaus 

 • Työnkuvien muokkaamisen myötä opettaja voi ottaa esim. tutor-roolin työyhteisössä. 


Vertaistuki 

 • Vertaistuen roolit työyhteisössä esim. digimentorit verkko-oppimisen tukipalveluina, tarpeena roolitettu arjen tuki organisaatiossa.

 • Digimentorit digiosaamisen kehittämisessä ja levittämisessä opetus- ja ohjaushenkilöstön parissa.

 • Digininjaryhmä ja kehittäjäopettajafoorumi (digipedagogiikan käsikirjan lanseeraus käytäntöön) 


Koulutukset 

 • Esim. opettajien korkeakoulun koulutukset ja erilaiset digitaaliset osaamismerkit. 


Tekninen tuki Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page