top of page

Miten seurata ja arvioida osaamisen kehittymistä?


Kehityskeskustelut


Kehityskeskustelu on luonteva tapa päivittää ja seurata henkilöstön koulutuspolkua ja sen toteutumista. Kytkekää esihenkilöiden ajan tasalla pitäminen myös digimaisemaprosessiin. Kuvatkaa ja "vastuuttakaa" digimaiseman liittäminen perehdytysmateriaaleihin. 

  • Esihenkilötyön merkitys (perehdytyskoulutus) 

  • Työkalut ja prosessin määrittely 

  • Checklist työntekijän perehdytykseen  

  • Henkilöstön digipedagogisten taitojen ylläpito ja henkilökohtaisen kehityspolun suunnittelu: tarkastellaan esihenkilön kanssa kehityskeskustelussa tai muuten säännöllisesti 


Digitaaliset osaamismerkit (Open Badge Factory)


Tieken osaamismerkki-kouluttajakoulutus antaisi perusymmärryksen digitaalisista osaamismerkeistä ja niiden hyödyntämisestä yleisesti. Tutustu Tieken osaamismerkkeihin Tieken nettisivuilla.
Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page