top of page

Usein kysyttyä


Miten löydän ajan/resurssit opetusjärjestely- ja menetelmäosaamisen kehittämiseen? 


Opetusjärjestely- ja menetelmäosaamisen kehittäminen vaatii organisaatiossa aikabudjetointia opettajien työhön koulutusjohdon ja esihenkilöiden puolesta. Osaamisen kehittämiselle on varattava aikaa ja koulutusjohdon sekä esihenkilöiden on mahdollistettava osaamisen kehittämistä. Kaiken osaamisen kehittämisen ei tarvitse olla maksullisia koulutuksia, vaan tehokkainta oppiminen on monesti erilaisin työssäoppimisen menetelmin. Opetusjärjestely- ja menetelmäosaamisen kehittämiseen sopivia menetelmiä ovat esimerkiksi digimentorointi, digipajat ja digipedagogiset kahvilat sekä 70-20-10-mallin mukainen oppiminen. 


Lisätietoa: 2.4. Suositus digipedaosaamisen kehittämiseen.docx 

 

Miksi oppilaitoksessa on tärkeää määritellä opetusjärjestely- ja menetelmäosaamisen minimitaso? 

Digiopetuksen laadun varmistamiseksi on määriteltävä riittävä opetusjärjestely- ja menetelmäosaamisen taso, jotta opiskelijan oikeus laadukkaaseen opetukseen toteutuu. Opettajan digipedagogisen osaamisen varmistamisella taataan, että opettaja osaa valita monipuoliset opiskelijoiden aktivoinnin menetelmät. Tällöin opetuksen vaikuttavuus lisääntyy ja erilaisten oppimistyylien huomioiminen helpottuu. 


Linkki opetuksen laatukriteereihin

 

Erilaisia digitaalisia opetusmenetelmiä ja järjestelmiä on paljon ja koko ajan tulee uusia. Mitkä ovat tarkoituksenmukaisimmat ja kenen niistä tulisi päättää? Vai voiko kaikkea vaan kokeilla? 


Organisaatiossa olisi hyvä määritellä, mitkä menetelmät ja järjestelmät ovat kaikkien käytössä. Tähän hyvä menetelmä on digimaisema, jonka avulla voi määritellä myös käytön tasoa – esim. maiseman keskiössä kaikki osaavat käyttää, ulommalla olevia järjestelmiä käytetään työtehtäväkohtaisesti ja kaikkein ulommalla olevien järjestelmien käyttö riippuu omasta kiinnostuksesta. Samalla voidaan organisaatiossa määritellä järjestelmien käytön tuen tasoa – kaikkien osattavien järjestelmien osalta tuki tulee esim. omasta organisaatiosta, ulommalla olevien tuki järjestetään esim. tiimeittäin. Digimaisema voidaan työstää esim. Organisaation kehittämispäivillä tms. Yhteydessä yhdessä keskustellen. Uudet kokeiltavat järjestelmät sijoittuvat digimaisemassa yleensä uloimpaan osaan. 


Lisätietoa: 2.4. Suositus Digimaisema tuen tason sekä käytettävien ohjelmistojen määrittelyssä.docx 

Opetus- ja menetelmäosaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page