top of page

1. Rekisterinpitäjä
Työtehoseura ry
Y-tunnus: 0202496-2

PL 5
05201 Rajamäki

Puh: (09) 2904 1200

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Miia Mäentausta

PL 5
05201 Rajamäki

miia.maentausta@tts.fi / puh: 050 574 8606

Tietosuojavastaava: Ville Lehto, tietosuoja@tts.fi / 044 481 1550

3. Rekisterin nimi
Digiosaava.fi -hankkeen yhteystieto- ja markkinointirekisteri.

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittämishanke

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittämishanke

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille (Webropol).

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– IP-osoite

6. Tietojen säilyttäminen
Tietoja säilytetään hankkeen ajan ja tiedot poistetaan viimeistään 6kk hankkeen päättymisestä.

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittämishanke

7. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan tiedoista, joita rekisterinpitäjä saa rekisteröidyiltä itseltään.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

12. Oikeus pyytää tietojen poistamista
Tietoja säilytetään hankkeen ajan ja tiedot poistetaan viimeistään 6kk hankkeen päättymisestä.

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus

saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
saada tutustua tietoihin
oikaista tietoja
poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
rajoittaa tietojen käsittelyä
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
vastustaa tietojen käsittelyä
olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Tietopyynnön voi osoittaa rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle.

tietosuojaseloste

bottom of page