top of page


Inledning


I detta avsnitt lär vi oss att identifiera och kartlägga digitaliseringens möjligheter, t.ex. med en lägesbild av verksamhetsmiljö och scenarioarbete. Digitalisering kan föras in i strategin genom att arbeta i verkstäder och övergripande överväga olika perspektiv. Genomförande av digitala strategiska mål kan följas upp och utvärderas som en del av strategin genom att till exempel använda modellen för att mäta mognadsnivån för interoperabilitet (på finska).
Grundläggande frågor


Kartlägga förändringsfaktorerna i verksamhetsmiljön ur digitaliseringssynpunkt

Med olika kartläggnings- och analysverktyg av verksamhetsmiljön du bilda dig en situationsbild av förändringsfaktorerna i verksamhetsmiljön.


Förbered olika framtidsbilder för att utnyttja digitalisering

Genom att utnyttja alternativa scenarier kan man kartlägga digitaliseringens möjligheter.


Sätt upp mål för digitaliseringen

För att nå visionen bör du sätta upp mål och fundera över hur digitaliseringen påverkar ledningen av verksamheten och hur den kan användas för att nå målen.


Gemensam utveckling och försökskultur

Ta tillvara på kunnandet i organisationen och möjligheterna till gemensam utveckling genom att utbilda dig till digitalisering med digitala utbildningskort.


Digitalisering som en del av en strategi eller som en digital strategi

Digitaliseringen påverkar verksamheten i organisationen på många sätt. Ur olika synvinklar kan du göra val och sätta upp mål för digitaliseringen antingen som din egen strategi eller som en del av en strategi.


Uppföljning och utvärdering av implementeringen av digitalisering

Utnyttja digitaliseringens resultat och effekter i de handlingsmodeller/rekommendationer för uppföljning av realisering av digitala mål och självvärdering som tagits fram i utvecklingsnätverk. 

Träna i en VR-miljö!


Vilken typ av digital kapacitet har din organisation? Vet du vad ett digitalt landskap är eller hur man bygger ett?

Eller vilka digitala verktyg kan användas för att aktivera studerande eller samla in respons?
Gå till lobbyn i VR-miljön här!


Få tillgång till alla aktiviteter i VR-miljön
 

Uppdaterad: 8 april 2024

Skapad av Heli Huotari,

Digitalisering i strategi

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page