top of page

Grundläggande frågor


Interoperabel infrastruktur främjar kostnadseffektiv verksamhet som möjliggör automatisering och rapportering.

  • Interoperabel infrastruktur fungerar sömlöst tillsammans och utbyter information med varandra.


  • Interoperabilitet möjliggör till exempel integration mellan system.


  • För att säkerställa interoperabilitet krävs noggrann planering och kontinuerlig övervakning.


  • Organisationen bör säkerställa att den har tillräcklig förmåga (= kompetens, resurser, säkerställande av samarbete) att planera en hållbar, kostnadseffektiv infrastruktur som tar hänsyn till sina egna och kundens behov. Detta betyder dock inte att allt som rör infrastruktur enbart är informationshanteringens ansvar.


  • Interoperabiliteten mellan systemen kan förbättras med hjälp av olika standarder och protokoll.Informationssystemens funktionalitet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page