top of page

Organisationen kan bedöma lämpligheten och uppdateringen av sin mjukvara och utrustning för undervisnings- och handledningsarbete på följande sätt:


Enkät till lärare och studerande

Organisationen kan samla in information från lärare och studerande genom en enkät, som kartlägger deras erfarenheter av att använda program och utrustning i undervisning och handledning. Enkäten kan innehålla frågor om till exempel programmens användbarhet, utrustningens funktionalitet och behov av uppdatering.


Följa med användning av webbplats och app

Organisationen kan spåra webbplatser och applikationer som lärare och studerande använder för undervisning och undervisning. Detta hjälper organisationen att förstå vilken programvara och utrustning lärare och studerande använder och hur väl de fungerar.


Utvärdering av utbildningsprogram

Organisationen kan utvärdera utbildningsprogram och material som används i undervisning och handledning samt verifiera att de fungerar tillsammans med program och utrustning. Detta hjälper till att säkerställa att alla undervisningsprogram är tillgängliga och att studerande kan använda dem effektivt.


Kontroll av utrustning

Organisationen kan kontrollera sin utrustning och bedöma om den är tillräckligt effektiv och aktuell i undervisning och handledning. Detta inkluderar kontroll och uppdatering av datorer, smarta enheter, skrivare och annan utrustning vid behov.


Extern utvärdering

Organisationen kan använda en extern expert för att bedöma lämpligheten av dess program- och utrustningsbas för undervisning och handledning. En extern utvärdering kan hjälpa organisationen att identifiera potentiella problem och ge rekommendationer för att förbättra systemet.

Anslutningar, digitala verktyg, program

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page