top of page

Rekommendation på ett bra teknologiskt arbetssätt


Tillförlitlig nätverksinfrastruktur

Prioritera byggandet av en pålitlig och snabb nätverksinfrastruktur. Detta är en grundläggande förutsättning för undervisning och handledning både på distans och på plats.


Utrustning

Skaffa verktyg och enheter som är både pålitliga och användarvänliga. Studerande och lärare behöver enheter som är kompatibla med olika programvaror och tillräckligt snabba för att köra moderna applikationer.


Programvara

Se till att alla användare har tillgång till nödvändiga applikationer. Det kan vara allt från textbehandlingsprogram till specialiserade undervisningsprogram.


Dataskydd och integritet

Se till att nätverket och alla enheter är skyddade med lämpliga säkerhetsåtgärder. Det inkluderar brandväggar, antivirusprogram och kontinuerlig uppföljning av misstänkta aktiviteter.


Utbildning och stöd

Arrangera utbildning och erbjuda stöd både till lärare och studerande i användningen av teknologi och programvara. Anta inte att alla är på samma nivå när det gäller digitala färdigheter.


Kontinuerlig uppdatering och utvärdering

Inför en modell för kontinuerlig förbättring. Utvärdera regelbundet hur enheter och programvara uppfyller utbildningsorganisationens behov och gör de nödvändiga uppdateringarna.

Anslutningar, enheter, mjukvara

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page