top of page

Aktuellt

Uutiskirjeet

Digiosaavan tuotannossa olevaa osaamiskampusta on lähdetty rakentamaan digiympäristöön suunnitelman mukaisesti. Osaamiskampuksen tavoitteena on edelleen koota, jäsentää ja poluttaa ammatillisen koulutuksen digitalisaatioon liittyviin aiheisiin infomateriaalia, suosituksia, malleja, case-esimerkkejä, check-listoja, testejä jne. Joista on hyötyä meidän kaikkien
osaamisen kehittämisessä sekä osaamistarpeiden jäsentämisessä.

Var står vi?

juni 2023

Läs hela nyhetsbrevet här

Nyhetsbrev 3

Användningen av digitala lösningar i planering och undervisning kräver kompetent personal och ledning. Utan tillräcklig kompetens och förmåga kan utbildningsanordnare inte effektivt och ändamålsenligt utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger och inte möta de utmaningar som detta innebär.

Utveckling av yrkesutbildningens kompetens och ledarskap inom digitalisering

December 2022

Läs hela nyhetsbrevet här

Nyhetsbrev 1

Digikunnig främjar digitaliseringskompetens bland aktörer inom yrkesutbildningen genom att bland annat producera ett kompetenscampus, utbildningar samt ett seminarium för ledningen. Vi preciserar även utvärderingen av självbedömningen av digital förmåga som utförs av Undervisnings- och kulturministeriet, för att göra bedömningen av digital förmåga hos yrkesutbildningsanordnare så jämförbar som möjligt.

Utvecklingsarbetet framskrider snabbt

mars 2023

Läs hela nyhetsbrevet här

Nyhetsbrev 2

I väntan på...

xxxx

Utnyttja!

Webbplatsen för Digikunnig, Digiosaava.fi är utvecklad i omfattande samarbete genom användning och erfarenhet.

Annonsera webbplatsen för personalen på din läroanstalt genom att ladda ner och skriva ut annonserna.

kuvituskuva
kuvituskuva
kuvituskuva
bottom of page