top of page

Ofta ställda frågor


Finns det en standardiserad process för underhåll av utrustning och mjukvara?

Det är bra för organisationen att ha en underhållsplan som innehåller inspektioner, uppdateringar, instruktioner och revisioner av informationssäkerhet.


Är de nuvarande nätanslutningarna tillräckliga för distansutbildningens behov och hur kan förbindelsernas kontinuerliga funktionalitet säkerställas?

Nätverksanslutningar måste vara stabila och kapacitetstestning och -uppdatering är viktiga. Anslutningar ska övervakas och backup-anslutningar ska finnas tillgängliga även vid störningar.


Vad krävs för framgångsrikt distansarbete?

Säkerställ nödvändig hårdvara, stabila nätverksanslutningar, ett effektivt kommunikationssystem, adekvat teknisk support och en säker och hälsosam arbetsplats.


Vad ska man tänka på när en ny anställd börjar?

Det behövs en systematisk introduktion och det säkerställs att den nyanställde har tillgång till nödvändig utrustning och program.


Hur hanterar organisationen tekniska problem eller störningar?

Stark daglig teknisk support och i kritiska situationer även tillgänglighet utanför kontorstid, samt att förutse problem, uppföljning och återhämtningsplan.


Hur säkerställer organisationen att personal och studerande är introducerade i den teknik som används?

Förtrogenhet med de teknologier som används kan säkerställas genom att ordna regelbundna utbildningar, workshops och säkerställa att organisationen har tydliga och uppdaterade instruktioner och resurser för självständig ibruktagande och studier.


Hur utvärderar du teknikens prestanda och tillförlitlighet?

Prestanda och tillförlitlighet kan utvärderas genom att använda uppföljningsverktyg och samla in respons från användare.

Anslutningar, enheter, mjukvara

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page