top of page

Nätverksanslutningar, enheter och programvara


Lämpliga nätverksanslutningar och en tillräcklig mjukvara och utrustningsbas möjliggör undervisning och handledning i både distans- och när situationer och i olika kombinationer av dessa. Det ska finnas tydliga rutiner för att underhålla och uppdatera dessa samt systematisk uppföljning och utvärdering. Det bifogade studiematerialet ger dig goda färdigheter att utveckla detta område.


 

Grundläggande frågor


Teknikval och nätverksanslutningar

Utrustning, mjukvara och nätverkslösningar väljs som tillsammans stödjer utbildningens behov och möjliggör sömlös undervisning.


Underhåll och uppdateringar

Vi säkerställer kontinuerlig funktionalitet och säkerhet för enheter, mjukvara och nätverksanslutningar genom regelbundet underhåll, uppdateringar och kontroller, samt genom att reagera snabbt på eventuella tekniska problem.


Stödtjänster

Kontinuerligt och lyhört IT-stöd för dagliga behov erbjuds.


Utbildning av personal och studerande

Vi säkerställer med tillräcklig utbildning och handledning att alla vet hur man använder den tillgängliga tekniken effektivt.


Skalbarhet och livscykel: Vi väljer tekniklösningar som kan anpassas till lärmiljöer av olika storlek och olika undervisningsformat. När man väljer tekniska lösningar beaktas deras livscykler.


Kvalitetskontroll och lärandeanalytik

Vi följer med och utvärderar teknikens inverkan på kvaliteten på lärande och prestationer.


Anslutningar, enheter, mjukvara

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page