top of page

Har du redan bekantat dig med eOppivan dataskyddsutbildning (på finska)?

Via eOppivas sidor kan du bekanta dig med dataskyddsutbildning på finska. Nedan en video om en handbok för dataskydd för personal inom offentlig förvaltning.


Förflytta dig till eOppivas sidor (på finska)
 

Uppdaterad 9.4.2024

Skapad avDataskydd

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page