top of page

Dataskydd


Dataskydd handlar om regler och principer för skydd och hantering av personuppgifter. Det gäller insamling, lagring, användning, överföring och borttagning av personuppgifter. Syftet med dataskydd är att säkerställa individens rätt till integritet och skydd av personuppgifter. I det här temat får du lära dig vad dataskydd innebär i praktiken samt vilken roll ledningen har i att vi följer dataskyddsförordningen. 

Centrala frågor


Ledningen är ansvarig för genomförandet av dataskyddet i organisationen, inte dataskyddsombudet.


De centrala principerna för dataskydd hjälper till att säkerställa att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt samtidigt som individens integritet skyddas.

Mer information: Dataskyddsprinciper.


I organisationen finns det flera roller och ansvarsområden relaterade till dataskydd, vilket säkerställer en korrekt hantering och skydd av personuppgifter. Roller inkluderar bland annat registerförare, personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud.


Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dataskydd och informationssäkerhet.


Lagstiftningen och andra direktiv som rör behandlingen av personuppgifter måste identifieras och beaktas i verksamheten.


 

Uppdaterad 9.4.2024

Skapad av


Dataskydd

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page