top of page

Lag om informationshantering


Innehållet behandlar lagen om informationshantering och är riktat till utbildningens möjliggörare. Idealiskt sett har organisationen bekantat sig med informationshanteringslagen och vidtagit åtgärder i enlighet med den, vet vilka krav lagen ställer och hur de implementeras samt hur lagens krav speglas i den egna organisationens verksamhet. 

Grundläggande frågor


  • Ansvarsområden relaterade till informationshantering bör vara definierade.


  • Identifiera och namnge informationslager.  


  • Beskriv de identifierade arbetsprocesserna samt deras kopplingar till andra processer och informationslager.  


  • Utarbeta en beskrivning av organisationens offentliga handlingar, en arkivbildningsplan (arkivplan) och en informationsstyrningsplan.  


  • Lista de använda informationssystemen.  


  • Kartlägg och genomför nödvändiga åtgärder för informationssäkerhet.  (TihL 609/2019, 5§)   


 

Uppdaterad 9.4.2024

Skapad av


Lagen om informationshantering

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page