top of page

Dataskydd


Förutom allmän informationssäkerhet ska företag kunna erbjuda sina anställda och andra intressenter det integritetsskydd som lagen kräver. Denna term, känd som dataskydd, syftar på frågor som rör lagring och behandling av personuppgifter som samlas in om personer. Termen ska inte förväxlas med informationssäkerhet, som syftar till att skydda data mer heltäckande.

Moderna internetbaserade tjänster möjliggör till exempel att visa en persons position på en karta med hjälp av en mobiltelefon. Att tillhandahålla en sådan tjänst till andra, utan tillstånd från den berörda personen, skulle vara ett intrång i integriteten. Ett mer lämpligt exempel för företagsvärlden är utlämnandet av anställdas personuppgifter till utomstående.


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av

Informationssäkerhet och cybersäkerhet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page