top of page

Informationssäkerhet handlar om att skydda information


Varje företag innehar information som är viktiga tillgångar att skydda. Åtgärder och förfaranden för att skydda dessa kallas gemensamt för informationssäkerhet. Det finns många skäl till att skydda informationen. Till exempel blir skyddet av affärshemligheter viktigt ur ekonomisk synvinkel. Juridiska krav kan också kräva hantering av olika typer av material, såsom personuppgifter.Administrativa åtgärder jämfört med tekniska åtgärder


Beroende på företagets bransch och storlek kan datasäkerhet genomföras på olika sätt. Endast 20 procent av datasäkerheten utgörs av tekniskt skydd, såsom användning av brandväggar och antivirusprogram. De återstående 80 procenten utgörs å andra sidan av administrativa åtgärder, som inkluderar exempelvis utbildning och riktlinjer för dagliga arbetsmetoder.


Informationssäkerhet och cybersäkerhet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page