top of page

Informationssäkerhet och cybersäkerhet


Hur vet vi vilka informationssäkerhet och cyberhot som hotar oss? Hur förbereder vi oss för dessa så att de inte tar data och äventyrar vår verksamhet? Hur och vem utbildar vår personal så att de vet hur de ska agera i olika situationer som hotar informationssäkerheten? Hur ska hotsituationer dokumenteras? Hur säkerställer organisationen att verksamhet i hotsituationer utvärderas och informationssäkerhetspraxis utvecklas baserat på erfarenhet?


Målet är att läroanstalten efter att ha lärt känna ämnets material och tagit det i bruk är förberedd på olika informationssäkerhets- och cyberhot, personalen är beredd att agera i olika situationer som hotar informationssäkerheten och informationssäkerhetspraxis är utvecklas utifrån erfarenhet.

"Cyber Security eli kyberturvallisuus viittaa turvallisuuden osa-alueeseen, jolla pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen. Kyberturvallisuudessa tunnistetaan, ehkäistään ja varaudutaan sähköisten järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin. Kyberturvallisuus koskee sekä julkisia organisaatioita että yksityisiä yrityksiä. Cyber Security eroaa tietoturvasta siinä, että tietoturva viittaa nimensä mukaisesti tiedon turvaamiseen, kyberturvallisuus taas kattaa verkon kautta tehtävät tietomurrot ja verkon välityksellä toimivan digitaalisen infrastruktuurin turvallisuuden."

Citat (på finska): itewiki.fi/opas/cyber-security


 


Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av

Informationssäkerhet och cybersäkerhet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page