top of page

Fallstudie: Mångprofessionell grupp för tillgänglighet


Betydelsen av tillgänglighet glöms ofta bort i en hektisk arbetsdag. Därför rekommenderas det att inrätta en mångprofessionell grupp för tillgänglighet i läroanstalten. Gruppen bör bestå av olika sakkunniga, till exempel:

  • IT (teknisk och kognitiv tillgänglighet, inköp)

  • kommunikation (läroanstaltens visuella identitet, tillgänglig innehållsproduktion, anvisningar)

  • undervisning (tillgängligt undervisningsmaterial och onlinekurser, anvisningar).


Gruppens syfte är att betjäna hela organisationen från inköp av webbtjänster till innehållsproduktion (textbaserat samt visuellt och medieinnehåll).


Läs även om ämnet "Tillgänglighet för digitala läromedel".


Tillgänglighet för digitala tjänster

Ämne 15 - Grundläggande frågor

Ämne 15 - Grundläggande frågor

Ämne 15 - Att beakta tillgänglighet

Ämne 15 - Att beakta tillgänglighet

Ämne 15 - Att testa tillgänglighet

Ämne 15 - Att testa tillgänglighet

Ämne 15 - Fallstudie mångprofessionell grupp för tillgänglighet

Ämne 15 - Fallstudie mångprofessionell grupp för tillgänglighet

Ämne 15 - FAQ

Ämne 15 - FAQ

Ämne 15 - Länkar

Ämne 15 - Länkar

Ämne 15 - Vad lärde du dig?

Ämne 15 - Vad lärde du dig?

bottom of page