top of page

Ofta ställda frågor


Vem gäller tillgänglighetskraven?

Alla offentliga aktörer, såsom yrkesutbildningsanordnare. Din organisation måste göra en tillgänglighetsbedömning av sina onlinetjänster, utarbeta ett tillgänglighetsutlåtande och publicera det på webbplatsen.

 

Mer information: https://www.tillganglighetskrav.fi


Vilka tjänster gäller tillgänglighetskraven?

Lagens tillgänglighetskrav gäller alla webbplatser och mobilapplikationer som erbjuds online, oavsett om de är öppna för alla eller kräver inloggning. Dessa inkluderar till exempel läroanstaltens webbplats och lärmiljöer online.


Mer information: https://www.tillganglighetskrav.fi


Vilka är tillgänglighetskraven för digitala tjänster?

De fyra principerna för tillgänglighet är observerbarhet, hanterbarhet, begriplighet och tillförlitlighet. Det finns totalt 49 kriterier enligt lagen relaterade till dessa.


Mer information: WCAG 2.1: lagkrav - tillgänglighetskrav


Mer information: https://www.saavutettavusäsämäset.fi/digipalvelulain-äsämäset/opastusvideoita-wcag-kriteereista/


Vad är ett tillgänglighetsutlåtande?

Ett tillgänglighetsutlåtande måste upprättas för varje onlinetjänst. Tillgänglighetsutlåtandet berättar om tjänstens tillgänglighet och identifierar bristerna i tjänstens tillgänglighet.


Du hittar instruktioner och ett verktyg för att förbereda tillgänglighetsförklaringen: https://www.tillganglighetskrav.fiVad händer om tjänsten inte är tillgänglig?

Om användaren av den digitala tjänsten behöver innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven har användaren rätt att ta emot detta innehåll på ett sätt som är tillgängligt för användaren. Användaren av tjänsten kan lämna ett tillgänglighetsklagomål och begäran om förtydligande till Regionförvaltningsverket angående otillräcklig tillgänglighet.


Mer information: Video om handläggningen av ett tillgänglighetsklagomål vid Regionförvaltningskontoret i södra Finland (på finska) https://youtu.be/i2HgQUAkNpM


Vem drar nytta av tillgängliga digitala tjänster?

Tillgängligheten till digitala tjänster innebär att produkter, kommunikation eller tjänster är lättillgängliga för alla och det är främjande av jämställdhet.

 

Mer information: https://www.tillganglighetskrav.fi


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av

Tillgänglighet för digitala tjänster

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page