top of page

Vad lärde du dig?

 

Testa din kompetens relaterade till digitalt informationsflöde och gemenskap:


Övning A.

Vilken är den korrekta ordningen att jobba med digitalt landskapsarbete?


Svarsalternativ:

  1. Kartläggning, digital landskapsplanering, utbildningsväg, uppföljning

  2. Digital landskapsplanering, utbildningsväg, uppföljning, kartläggning

  3. Utbildningsväg, kartläggning, uppföljning, digital landskapsplanering

  4. Uppföljning, utbildningsväg, kartläggning, digital landskapsplanering


Rätt svar: 1.

 

Övning B.

Vad är det viktigaste för att genomföra en virtuell personaldag?


Svarsalternativ:

  1. En effektiv och informativ morgon

  2. Betald extern stjärnartist

  3. En mångsidig helhet som inkluderar personalen

  4. Prisvärt eftersom det inte inkluderar luncher, program gällande upprätthållande av arbetsförmågan eller resekostnader


 

Övning C.

Alla anställda är skyldiga att rapportera säkerhetsrelaterade frågor på sin arbetsplats?


Svarsalternativ:

  1. Det är korrekt.

  2. Inte sant. 

Rätt svar: Övning A (1:a), Övning B (3:a) och Övning C (1:a) Bra, dina kunskaper är uppdaterade. Du kan läsa mer om arbetsplats- och medarbetaransvar relaterat till säkerhet. Arbetarskyddslagen (738/2002) 19 §

Digitalisering i kommunikationen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page