top of page

Digitalisering för främjande av informationsflöde, välbefinnande och gemenskap


För att organisationen effektivt ska kunna dra nytta av digitalisering som ett smidigt, gemenskapsorienterat och säkert verktyg i vardagen, är det viktigt att förstå den digitala miljön, det "digitala landskapet", som man verkar inom. Gemensamma och säkerhetsfrämjande upplevelser stärker välbefinnandet. Gemenskap kan uppstå virtuellt när lämpliga digitala och tillgängliga arbetsmetoder används. Den digitala säkerheten kan förbättras genom konsekventa handlingar som är allas ansvar.


Syftet med digital landskapsmodellering är att skapa transparens i den digitala arbetskulturen. Ta del av exempel på digitala landskap, som beskriver tillämpningar och praxis relaterade till informationsflöde och digitala arbetsmetoder. Utforska exempel på digitala landskap inom ämnet "undervisnings- och metodkompetens".


Stärk gemenskapen även med digitala medel. Mångfald i möten och gemenskapsfrämjande metoder är nyckelfaktorer för välbefinnandet och det gemensamma vardagsarbetet. En lämplig mängd ansikte mot ansikte-möten och ändamålsenliga möten på distans krävs.


Säkerhet och riskhantering kräver medvetenhet och systematiska säkerhetsåtgärder. Åtgärder för arbetssäkerhet styrs av lagar, förordningar och föreskrifter. Det centrala i vardagen är att bli medveten om arbetssäkerhetsfrågor och att identifiera risker. Ta del av mer detaljerade exempel på ledning av säkerhet inom avsnittet för säkerhet och riskhantering

Digitalisering i kommunikationen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page