top of page

Fallstudie regionalt kompanjonskapsnätverk VÄLKKY


Det var sju undertecknare till det första kompanjonsavtalet. Under 2014 kompletterades kompanjonskapsnätverket med två nya läroanstalter.


Nätverket Välkky utbildningsanordnare omfattar för närvarande:


Yrkesskolan Tavastia

Eerikkilä Idrottshögskola

Sydvästra-Tavastland lärokommunförbund

Horse College (Yäjä)

Hyria träning

Tavastlands yrkesinstitut

Kiipula Yrkesskola

Valkeakoski yrkeshögskola


Med kompanjonskapsavtalet förbinder sig läroanstalterna att gemensamt utveckla andra stadiets och den tillhörande arbetslivsutvecklings- och serviceuppgiften. I samarbete med Välkky utvecklar läroanstalterna sin verksamhet, förbättrar sina resultat och utbildningens kvalitet och söker aktivt sätt att tjäna arbetslivet effektivt, flexibelt och kundorienterat. Antalet studerande i nätverkets läroanstalter är totalt över 11 000 och antalet anställda är ca 1 600 personer.

Nätverkets samarbete är målinriktat och verksamheten utgår från handlingsplanen. För närvarande är fokus i handlingsplanen utveckling av bilden och synligheten av kontinuerligt lärande, digitalisering, en hållbar framtid, regionalt arbetslivssamarbete och yrkesutbildning. Verksamheten i Välkky läroanstaltsnätverk har från början utgått från ledningsgruppens och olika arbetsgruppers verksamhet.

 

Arbetsgrupperna och deras sammansättning har förändrats genom åren.


För närvarande är Välkky arbetsgrupper:

  • Digital pedagogik

  • Särskilt stöd, handledning

  • Internationalitet

  • Pedagogisk utveckling

  • Ekonomi- och personaladministration

  • Användning av teknik

  • Kommunikation

 

Välkkynätverkets gemensamma arbetsplattform var från början Wikispaces. Senare ändrades arbetsplattformen till Teams där ledningsgruppen och arbetsgrupperna har sina egna kanaler. Alla kanaler är öppna för alla medlemmar i Teams-teamet, vilket innebär att medlemmar i arbetsgrupper också kan bekanta sig med filer och PM som delas av andra arbetsgrupper.


Arbetsgrupper träffas enligt behov av innehåll på planerade sätt och i rytm, till exempel 4 gånger per år. Arbetsgruppernas arbete sker numera ofta i Teams-möten, men vid behov träffas arbetsgrupper även i ansikte mot ansikte och till hybridmöten. Olika benchmarkingbesök genomförs också både på distans och lokalt.

Genom Välkkynätverkets verksamhet och samarbete jämförs läroanstalternas praxis och resultat och nya idéer tas fram. Resultatet av samarbetet är t.ex. olika publikationer och projekt samt gemensamma verksamhetsmetoder. Fördelningen av kostnaderna för nätverkets samarbete avtalas från fall till fall.


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapat av Riikka Lehto, Ari-Pekka Nieminen, Olli Vuorinen och Markus Yli-Hemminki

Strategiskt kompanjonskap

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page