top of page

Fallstudie utvecklingsnätverk för kompetens inom välmåendeteknologi


MeWeT-nätverket är ett kompetensutvecklingsnätverk inom välmåendeteknik, där lärare och studerande inom olika branscher och stadier, företag, utvecklare och arbetsliv är sammankommer kring ny information.


MeWeT är ett riktigt smart hem där du kan lära känna ny teknik. Hemmet fungerar också som testmiljö. En multiprofessionell onlinesimulering fungerar som ett bra digitalt verktyg för kompetensutveckling. Nätverket används även i fortbildning för arbetslivet.


Lärarnas digitala kompetens kräver ständig uppdatering med ny teknik och digitala lösningar inom sitt område. Med hjälp av nätverk kan lärares, studerandes och arbetslivets digitala kompetens samtidigt utvecklas. Onlinesimulering är ett kostnadseffektivt sätt att utveckla digital kompetens.

Länkar till presentationen av MeWeT-nätverket (på finska):

Virtuell rundtur i MeWeTs lärmiljö https://www.thinglink.com/scene/1376285837292994561

Drömmarnas lärmiljö (video)


Brev till MeWeT-lärmiljön (video)

Video av en nätverkssimulering med olika delar av Mewets utvecklingsnätverk https://www.youtube.com/watch?v=TRYOXswozMM


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av Pauliina Merikivi

Strategiskt kompanjonskap

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page