top of page

Fallstudie arbetsplatshandledarutbildning via nätetVid Turun Aikuiskoulutuskeskus anordnas arbetsplatshandledarutbildning varje månad som onlineutbildning. Innehållet i utbildningen är detsamma för alla utbildningsområden och syftet är att möjliggöra kompetensutveckling på arbetsplatsen och samarbete mellan läroanstaltens teoretiska studier genom att säkerställa arbetsplatshandledarens kompetens.

Arbetsplatshandledarensutbildningen är öppen hela tiden på läroantaltens webbplats. Anmälan till utbildningen görs online och ansökan registreras i studentledningssystemet Studenta.

En vecka före det månatliga startdatumet, som är den första vardagen tisdagen i varje månad, hämtar utbildningsassistenten de ansökningar som kommit in från systemet och skickar en inbjudan till studerande till inledningen i Teams via e-post. Samtidigt kopplar assistenten de sökande till utbildningen och systemet skapar ett konto åt dem i läroanstaltens Google Workspace-lärmiljö.

Innan utbildningen påbörjas tillsammans säkerställer utbildaren kontonas funktionalitet genom att bjuda in studerande till en kurs i Google Classroom skapad för ändamålet. På det inledande Teams-mötet ser man tillsammans över innehållet i onlineutbildningen och säkerställer att studerande vet hur de ska använda lärmiljön.

Onlineutbildningen är uppdelad i fyra olika områden och motsvarar cirka 7 timmars självständigt arbete:


  • Grunderna i arbetsplatshandledning

  • Yrkesutbildningen och examenssystem: lagar och förordningar

  • Lärande i arbetslivet

  • Att ge respons


Varje avsnitt innehåller studiematerial och länkar relaterade till ämnet. Efter att ha studerat alla områden måste studerande göra ett test som ingår i nätutbildningen. Testet är byggt på Google Forms-plattformen och har 40 flervalsfrågor, varav studerande måste få 70% rätt för att klara utbildningen.

Googles autentiseringsuppgifter för onlineutbildning är giltiga i 30 dagar. En vecka före utgångsdatumet skickar utbildningsassistenten ett meddelande till deltagarna som påminner om utgångsdatumet och erbjuder stöd vid behov.

I slutet av 30-dagarsperioden hämtar utbildaren testresultaten och respons från systemet och assistenten informerar deltagarna om testresultatet. Ett intyg på arbetsplatshandledarutbildningen skickas per post och du får besked om möjligheten att ansöka om ett Certifierad arbetsplatshandledarkort.

Till våren 2023 har nätutbildningen för arbetsplatshandledare varit öppen i 15 månader och cirka 150 personer har gått den. Utbildningen har fått bra respons och möjligheten att studera självständigt när det passar dig bäst har nämnts som positivt. Ursprungligen var anledningen till att genomföra utbildningen just deltagarnas utmaningar med tidtabeller. För närvarande är genomsnittet av resultaten från de som tog testet att mer än 90% av svaren är korrekta.


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av Pasi Ylirönni

Strategiskt kompanjonskap

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page