top of page

Ofta ställda frågor


Vad är VÄLKKY nätverkssamarbete?

 • Fri och baserad på målen för en läroanstalt

 • Föreskrivs av utbildningsministeriet och bygger på lagstadgade sammankomster en gång per år

 • Målinriktad och verksamheten är baserad på handlingsplanen (höger)


Till vilka nätverk ska läroanstalten höra?

Läroanstalten kan vanligtvis själv bestämma vilka nätverk den tillhör, men det skulle vara bra att utvärdera täckningen av sina egna nätverk med jämna mellanrum genom att ställa dessa frågor:

 • I förhållande till vilket behov eller mål har de formats?

 • Saknas något nätverk?

 • Har något nätverk blivit överflödigt? Varför?


Varför skulle jag tillhöra det nationella kollegiala nätverket för utbildare av arbetsplatshandledare?

 • Du kan dela erfarenheter och god praxis och få kamratstöd och respons.

 • Deltagarna kan producera innehåll, redigera det, kommentera, diskutera, dela material och nätverka med varandra.

 • Du kan få stöd av andra experter som arbetar med samma frågor. En annan persons synvinkel ger helhet åt utvecklingsarbetet, eftersom ofta i samarbetet uppfattas detaljer, samband och övergripande saker bättre.

 • Du kan använda andras expertis i din egen arbetsplatshandledarutbildning.

 • Medlemmar i nätverket kan gemensamt genomföra olika utbildningar/seminarier och på så sätt nå fler arbetsplatshandledare.

 • Delad information minskar inte distributörens information. Tvärtom: varje distributör får mycket från nätverket.

 • Frivilligt deltagande motiverar om det inte kräver stora insatser.


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av Markus Yli-Hemminki, Ari-Pekka Nieminen, Riikka Lehto, Olli Vuorinen och Harriet Bystedt

Strategiskt kompanjonskap

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page