top of page

Att leda nätverk


Tänk på (och skriv ner för dig själv om du vill) utifrån din egen läroanstalt:


  1. Vilken typ av nätverk har din läroanstalt?

  2. I förhållande till vilket behov eller mål har de formats?

  3. Saknas ett nätverk eller har ett nätverk blivit överflödigt? Varför?

  4. Hur är nätverken organiserade? Är de lösa nätverk eller har de en tydlig överenskommen dragare?

  5. Vem deltar i nätverken?

  6. Hur fungerar nätverk i praktiken? Har de undergrupper? Möts nätverken ansikte mot ansikte eller med hjälp av digitala lösningar?

  7. Vilka mål har nätverket och hur följs de upp?

  8. Hur finansieras verksamheten av nätverken?

 

För att stödja ovanstående överväganden kan du bekanta dig med guiden till nätverksförvaltning publicerad av regeringen (på finska):


https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161513/VNK_12_19_Verkostojohtaminen_opas.pdf?sequence=4&isAllowed=y   

 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av Riikka Lehto, Ari-Pekka Nieminen, Olli Vuorinen och Markus Yli-Hemminki

Strategiskt kompanjonskap

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page