top of page

Nationellt nätverk för utbildare av arbetsplatshandledare


Kunniga arbetsplatshandledare är vår gemensamma sak och våra studerandes intresse. Vi arbetar tillsammans för att utveckla och upprätthålla kompetensen hos arbetsplatsvhandledare. Ämnet med dess framgångar och utmaningar är nationellt gemensamt.


1) Du är inte ensam, så det finns inget behov av att agera ensam

2) Dra nytta av nätverket

3) Delta i nätverkets aktiviteter

Genom det nationella kollegiala nätverk sprids bra utbildningsprodukter och goda erfarenheter. Du kan få tips om metoder för genomförande, innehåll och betoning. Utbildare och experter kan hittas för dina egna utbildningsbehov. På samma sätt förenar arbetsplatshandledarutbildningen också praxis för handledning och bedömning av studerande.

Genom det nationella kollegiala nätverket kan du hitta entusiastiska utbildare från din egen region, som du kan fortsätta regional gemensam utveckling med. Regionalt samarbete med andra utbildningsanordnare lönar sig. Regionen ska gemensamt säkerställa rimliga scheman, eliminera överlappningar och på så sätt stödja varandras arbetsplatshandledarutbildning och deras attraktionskraft.

Det kollegiala nätverket erbjuder mötestillfällen minst fyra gånger per år. Mötena är en timmes teammöten, där träffen inleds med ett på förhand gemensamt ämne. Under mötet ägnas en del av tiden åt en gemensam diskussion, beroende på antal deltagare, antingen bland hela gruppen eller bland små grupper.


När det kollegiala nätverket sammankommer och teman tillkännages:

På Utbildar du arbetsplatshandledare? | Ohjaan.fi


 

Varför ska utbildningsledningen stödja sådan verksamhet?


Kollegialt lärande kopplar samman mästare och nybörjare, med hjälp av nätverk kan du hitta nya handlingsidéer och skaffa dig aktuell information.


Nätverk underlättar arbetet, eftersom överlappningar undviks i nätverk, vanliga problem kan utvecklas som kollegial produktion, och i bästa fall kan det innebära att man sparar tid och kostnader.


Nätverket kan fungera som en lärmiljö och en plats för att hämta in information, och du kan också hämta fräscha idéer till din egen verksamhet från nätverken.


Breda och mångsidiga helheter kan skapas, även om nätverkssamarbete kräver samordning och god organisation.


En deltagare kan bära sina kort i kortleken för ett litet tema, när tillräckligt många deltar med små insatser är det totala resultatet imponerande.


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapat av Terhi Matikainen, Harriet Bystedt

Strategiskt kompanjonskap

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page