top of page

Strategiskt kompanjonskap


I det här avsnittet lär vi oss att identifiera digitaliseringens möjligheter för att kartlägga regionala, nationella och internationella strategiska kompanjoner och bygga kompanjonskap. I strategiska kompanjonskap drar parterna fördel av samarbete på win-win-basis. Effektiva kompanjonskap fördjupar dialogen mellan läroanstalt, arbetsliv och andra intressenter och möjliggör samarbete på olika nivåer till gagn för studerande.

 

Grundläggande frågor


Den övergripande bilden av strategiska kompanjonskap

Organisationens verksamhetsmiljö skapar grunden för kompanjonskapsaktiviteter. Strategiska kompanjonskap integreras som en del av organisationens kund- och intressenthantering. Kompanjonskapsaktiviteter kan vara regionala, nationella eller internationella.

Strategisk planering och definition av kompanjonskap på olika nivåer

Strategiska kompanjonskap eller kompanjonskapsnätverk syftar till långsiktigt, målinriktat samarbete som tillför mervärde för alla parter. Det finns många typer av intressenter i organisationens verksamhetsmiljö, i så fall är det bra att strategiskt definiera nyckelkompanjonskap, kompanjonnätverk och nivåer av kompanjonskap. Från bilaterala kompanjonskap till nätverk och från nätverk till ekosystemtänkande.

Kompanjonskapsavtalet som en definition av verksamhetens mål och grundläggande innehåll

Kompanjonskapsavtalet skapar grunden för verksamheten och ramarna för kompanjonrskapsnätverket eller det bilaterala kompanjonskapet. För kompanjonskap med olika nivåer och innehåll (t.ex. arbetslivskompanjonskap, projektkompanjonskap) är det bra att skapa grundläggande avtalsbaser.

Att använda teknik och digitalisering som verktyg för att bygga och utveckla kompanjonskap, nätverk och ekosystem

Tekniken utvecklas ständigt och skapar möjligheter för nya innovationer och former av nätverkande. Kontinuerligt lärande, samhällsutveckling och en försökskultur skapar en stark grund för att använda digitalisering som plattformar för kompanjonskap, nätverk och ekosystem.


 

Ett kompanjonskapsavtal?


I kompanjonskapsavtalet kommer vi överens om ömsesidigt, långsiktigt och målinriktat samarbete för att upprätthålla yrkesskicklighet och kompetens samt i utveckling och förutseende. Kompanjonskapet tillför mervärde för båda parter och förbättrar deras konkurrenskraft. Digikunnig har utarbetat en mall för kompanjonskapsavtal. Ta reda på och ladda ner basen själv här! (på finska)


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av Jonna Malmivuori och Mirva JulkunenStrategiska kompanjonskap

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page