top of page

Fallstudie TTS, Kartläggning och utvärdering av Työtehoseuras digitala lärmiljöer och -lösningar 2023


Digitala lärmiljöer och -lösningar stödjer lärande och undervisning på ett mångsidigt och heltäckande sätt ur ett lärandeperspektiv, med hänsyn till olika studerandes behov. I bedömningen uppmärksammas effekterna av pedagogiska lösningar, lärprocessen, studerandes deltagande, motivation, att omfatta och förstå information. Här är en checklista för att utvärdera lösningen som används och som ska skaffas ur ett annat perspektiv. Utbildningsprocesserna / digitala teamet ansvarar för att kartlägga och utvärdera lösningarna.


Kolla in checklistan här! på finska
 

Uppdaterad: 9 april 2024

Skapad av Miia Mäentausta,

Pedagogiskt ledarskap i den digitala tiden

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page