top of page

Fallstudie eRiveriaBekanta dig med fallstudien från eRiverias studeranderespons (på finska).


Case-esimerkki_eRiveria opiskelijapalautteet
.pdf
Ladda ner PDF • 147KB

Reflektera efteråt över temat utifrån ditt eget arbete och svara på följande frågor:

 

1. Vilken respons relaterad till digitala utbildningstjänster kan du samla in i ditt arbete?

2. Hur skulle du samla in respons i praktiken?

3. Hur skulle den mottagna responsen analyseras?

4. Hur skulle responsen rapporteras och hanteras? Vems ansvar är dessa?

5. Skulle det vara möjligt att använda den insamlade responsen mer brett i organisationens verksamhet? Om inte, hur skulle insamlingen av respons kunna utvecklas på ett sådant sätt att den mottagna responsen skulle gynna en bredare grupp?
Respons på digitala utbildningstjänster

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page