top of page

Inledning


I detta ämne bekantar vi oss generellt med förmågan på principnivå för yrkesutbildningens referensarkitektur, temat samhällsansvar ur digitaliseringsperspektiv samt förmågan för nätverkande.

 

Teman är viktiga områden att ta ibruk i utvecklingen av organisationens förmåga till förnyelse och förändring, i ledningen av digitaliseringen och i en övergripande och framtidsinriktad ledning av kompetens.

 

Organisationen ska också överväga vilka resurser som behövs för att ta hand om förmågan till förnyelse i enlighet med digitaliseringens krav, samt hur personal och ekonomiska resurser stödjer strategiska prioriteringar och hur inriktningen och tillräckligheten av dessa resurser systematiskt följs upp och utvärderas.


 

Grundläggande frågor


De gemensamma förmågorna som definieras i yrkesutbildningens referensarkitektur beaktas / de används i organisationens övergripande arkitekturarbete . Referensarkitekturen för yrkesutbildning byggdes i KARKKI projektet; övergripande arkitektur för yrkesutbildning finansierat av UKM. Gemensamma funktioner definieras på referensarkitekturens principnivå: https://wiki.eduuni.fi/display/KARKKI/Kyvykkyydet


Med hjälp av delområden för förmågor (verksamhetsmodeller, processer, information, kanaler, finansiering, kunnande och resurser) produceras organisationens tjänster och värde för kunderna.

Att granska förmågor är viktigt för att kunna identifiera organisationens nyckelförmågor, det vill säga strategiska grundläggande förmågor. De är nödvändiga för verksamheten och ger ett mervärde som sticker ut ur kundens synvinkel, det vill säga de utgör organisationens framgångsfaktorer.

I samband med referensarkitekturen är de förmågor som stödjer verksamheten relaterade till förutsättningarna för att organisera examamina och utbildningar och möjliggör utförande av tjänster.

Förmåga är inte samma sak som kompetens, men förmåga är alltid förknippat med kompetens. Organisationens förmågor = summan av organisationens kompetens.

Förmågor måste hanteras, deras utveckling måste följas upp och utvärderas regelbundet. Ju snabbare förmågorna kan utvecklas och vid behov förnyas baserat på prognosinformation, kundbehov och verksamhet, desto mer konkurrenskraftig, smidig och kapabel till förnyelse är organisationen.

Nätverk är en förmåga som bör uppmärksammas i en allt mer föränderlig och osäker verksamhetsmiljö. Nätverk är en organisations kompetens och i framtiden en allt starkare del av organisationens tjänsteproduktion och värdeskapande för kunderna.

I de förändringar som digitaliseringen medför får man inte glömma ansvar och en hållbar framtid. Organisationer bör tänka på vad de betyder på nivån för praktiska åtgärder.


Digitalisering erbjuder många möjligheter, men det kan också orsaka risker och nackdelar om det inte används på ett ansvarsfullt sätt. Det omfattar också frågor som rör informationssäkerhet och dataskydd, såsom skydd av personuppgifter och förebyggande av datamissbruk och förberedelser mot näthot och dataintrång. Organisationers ansvar är att se till att digitala funktioner främjar hållbar utveckling och välbefinnande för alla i samhället. 

Träna i en VR-miljö!


Vilken typ av digital kapacitet har din organisation? Vet du vad ett digitalt landskap är eller hur man bygger ett?

Eller vilka digitala verktyg kan användas för att aktivera elever eller samla in feedback?
Gå till lobbyn i VR-miljön här!


Få tillgång till alla aktiviteter i VR-miljön 

Uppdaterad: 8 april 2024

Skapad av Maria Lanteri


Resurser och förmåga att förnya sig

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page