top of page

Riktlinjer för användning av egna enheter


Med "användning av egna enheter" avses i detta sammanhang studerandes egna informationstekniska verktyg (dator, mobila enheter) i studierna (BYOD, Bring Your Own Device). Personalen kan också använda sina egna enheter, men detta är förmodligen exceptionellt. I grund och botten är informationsteknologiska enheter ett så viktigt verktyg för undervisnings- och handledningspersonal att de tillhandahålls av arbetsgivaren.


 

Grundläggande frågor


Mål för lärande
 • Organisationen vet att det är möjligt och lönsamt att instruera och beskriva användningen av egna enheter.


 • Organisationen har utarbetat riktlinjer eller rekommendationer angående användning av lärar- och handledningspersonal eller studerandes egna enheter för att producera och använda organisationens tjänster. Det finns riktlinjer för dessa, vars aktualitet följs upp och utvärderas.


 • Organisationen har definierat ett organ som ger instruktioner om användning av den egna utrustningen och ansvarar för att följa upp verksamhetens aktualitet och uppdatera instruktionerna.


 • Organisationen säkerställer att rekommendationerna/instruktionerna är kända och tillgängliga för alla användare.


Verksamhetsrekommendationer

Fördelar med att använda dina egna enheter

 • Organisationskostnaderna minskar


 • Bekvämligheten och effektiviteten hos enheterna ökar


 • Fjärr- och hybridbearbetning av användare blir enklare när samma enhet alltid används


 • Den egna utrustningen tas nog bättre hand om än läroanstaltens utrustning


 • Användarnas och organisationens digitala kompetens utvecklasSaker att tänka på när du använder dina egna enheter
 • Enhetskravspecifikationer

 • Säkerställa datasäkerhet och skydd


 • Ansvar (utrustning går sönder osv):

  • Varje utbildningsanordnare bestämmer själv hur stort ansvar de tar om studerandes enhet tappas bort, skadas eller blir stulen


  • Enhetens garanti och ägarens hemförsäkring är primära vid när går sönder


 • Infrastruktur och andra krav i lärmiljön


  • Bra trådlöst nätverk


  • Laddningsalternativ


  • Bra hantering av lösen och licenser


 • Nödvändiga arrangemang för de studerande som inte har egen utrustning


 • Datorer kontra mobila enheter


 • Lärare behöver sina egna digitala enheter samt utbildning och stöd från husets IT-stöd 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av Ilkka Eronen


Riktlinjer för användning av egna digitala verktyg

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page