top of page

Fallstudie Digital handlening i studiestarten vid TTS Työtehosura


I början av studierna ligger fokus på digital handledning och lärarna säkerställer i inledningen, de grundläggande färdigheterna för att använda enheterna. Vidare säkerställs att varje studerande kan logga in i systemen och vi går över vilka system som behövs för studierna. I den handledning som ingår i introduktionen är det väsentligt att se till att inledningen av studierna kommer igång bra och att studierna eller processen inte omedelbart stöter på systemutmaningar.


Till stöd för handledningen används en digital handledning för studiestart skapad i Moodle (TTS eCampus). I den ingår grunderna, startnivån säkerställs och utifrån den görs planer för PUK. En checklista har upprättats för de personer som handleder i intran. Bild på arbetsytan för digital handledning (på finska):Bild Innehållet i den digitala enkäten i början av studierna på TTS Tyotehoseuura

 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av Miia Mäentausta

Digitalisering i lärandeprocessen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page