top of page

Anskaffning av digitala lösningar i lärandeprocessen


1. Att tillgodose behoven på ett heltäckande sätt är möjligt, när uppmärksamhet riktas mot alla delar av PUK-processen: handledning i lärande, uppföljning av kompetensutveckling, stöd för kompetensutveckling, respons och bedömning.


2. I början av utvecklingsarbetet är det bra att reda ut vilka digitala lösningar den egna organisation redan har tagit i bruk och vilka som skulle vara behövliga.


Exempelvis:

  • system för hantering av lärandet (LMS) för att effektivisera uppföljning och bedömning

  • virtuella klassrum för att underlätta handledning och stöd

  • system som identifierar plagiat för att jämställa bedömning

  • digitala portföljer för att stödja uppföljning och bedömning

  • digitala material för att förbättra kvaliteten på handledning och stöd

Vid val och användning av digitala verktyg är det viktigt att vara kritisk, eftersom utmaningar kan uppstå (t.ex. tekniska problem och frågor relaterade till dataskydd).


3. Valet och användningen av verktyg kräver öppen och transparent diskussion om deras behov med personal och studerande. Kriterierna för val inkluderar användarvänlighet, kompatibilitet, kostnader, dataskydd samt kompatibilitet med befintliga system och processer. Se avsnitt 5.1 för kartläggning och bedömning av digitala lösningar.


4. För att stödja beslutsfattandet är det viktigt att undersöka vilka lösningar som används vid andra läroanstalter.


5. Användningen av digitala verktyg kräver att användarna erbjuds lämplig utbildning, stödmaterial och tillräckligt med tid. Tydlig kommunikation, instruktioner, introduktion och responssystem minskar tröskeln för att ta i bruk verktygen och ökar engagemanget för deras användning bland personal och studerande.


6. För underhåll och utveckling av digitala verktyg är det viktigt att följa med deras användning och samla in användarrespons.



 

Uppdaterad 9.4.2024

Skapad av Niko Kyllönen

Digitalisering i lärandeprocessen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page