top of page

Bekanta dig med fallstudier, där man dragit nytta av digitalisering i stöd för lärandet!Fallstudie Annie Advisor vid Vamia


Forskningen visar att endast en femtedel av de studerande som behöver stöd söker hjälp. Annie-stödboten tar reda på och hjälper till att lösa individuella stödbehov för studerande i början av studierna, under studietiden, under perioder i arbetslivet och i samband med examen.


Den sänker tröskeln för att få stöd genom att erbjuda snabb och enkel stöd till studerande. Det har visat sig att AnnieBoten klart minskar avbrott i studierna.


Se videopresentationen (på finska) 

Fallstudie Digistöd


Den ökade användningen av digitala enheter och applikationer ökar naturligtvis också behovet av stöd. För att studierna ska gå smidigt måste hjälp också vara lätt och snabbt tillgänglig.

 

Studerandes digitala kompetens är mycket varierande, därför måste stödpersonen ha både IT och pedagogisk kompetens. Många läroanstalter svarar på detta behov genom att organisera olika typer av digitalt stöd, och här är en fallstudie på Vamias digihelp och TTS Työtehoseuras digitala stöd.

Vamias DigiHelp hjälper till med lösenord och inloggning i olika program. Du kan också få hjälp med att använda Office365 och Moodle. Från DigiHelp får studerande hjälp med att använda både datorer och mobila enheter. Tjänsten har hittat sina kunder väl. Support finns tillgängligt på tre olika språk; på finska, svenska och engelska. https://vamia.fi/digihelp/ 

 

TTS:s digitala stöd svarar också på studerandes digitala utmaningar under hela studietiden. Digituki finns på TTS hemsida och du kan skicka ett mejl, ringa eller skicka ett supportformulär dit, om ärendet inte är så akut. Digituki har även en bot som kan svara på de vanligaste problemen. Studerande kan också reservera en digital tid vid behov.


 

Uppdaterad 11.4.2024

Skapad av Riitta Eskola och Miia Mäentausta

Digitalisering i lärandeprocessen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page