top of page

Exempel på stöd - Fallstudie Annie Advisor vid Vamia


Enligt forskning är det bara en femtedel av studerande som behöver stöd, som ber om hjälp. Stödboten Annie tar reda på och hjälper till att lösa studerandes individuella stödbehov i början av sina studier, under studierna, under perioder i arbetslivet och i samband med examen.


Det sänker tröskeln för att få stöd genom att erbjuda enkelt och snabbt stöd till studerande. AnnieBot har visat sig klart minska avbrott från studier.


Se videopresentationen (på finska) 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av Riitta Eskola

Digtalisering i lärandeprocessen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page