top of page

Exempel på stöd - Fallstudie Digistöd


Den ökade användningen av digitala enheter och applikationer ökar naturligtvis också behovet av stöd. För att studierna ska gå smidigt måste hjälp också vara lätt och snabbt tillgänglig.

 

Studerandes digitala kompetens är mycket varierande, därför måste stödpersonen ha både IT och pedagogisk kompetens. Många läroanstalter svarar på detta behov genom att organisera olika typer av digitalt stöd, och här är en fallstudie på Vamias digihelp och TTS Työtehoseuras digitala stöd.

Vamias DigiHelp hjälper till med lösenord och inloggning i olika program. Du kan också få hjälp med att använda Office365 och Moodle. Från DigiHelp får studerande hjälp med att använda både datorer och mobila enheter. Tjänsten har hittat sina kunder väl. Support finns tillgängligt på tre olika språk; på finska, svenska och engelska. https://vamia.fi/digihelp/

 

TTS:s digitala stöd svarar också på studerandes digitala utmaningar under hela studietiden. Digistöd finns på TTS hemsida och du kan skicka ett mejl, ringa eller skicka ett stödformulär dit, om ärendet inte är så akut. Digistöd har även en bot som kan svara på de vanligaste problemen. Studerande kan också reservera en digital stödkvart vid behov.


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av

Digitalisering i lärandeprocessen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page