top of page
Mellanstopp att arbeta med e-portfölj/lärdagbok


a) lärare ger respons och motiverar studerande


Respons och självvärdering (på finska)Vuxen studerandes självvärdering (på finska) 

Uppdaterad den 10 april 2024

Skapad av
Studerandes själv- och kamratbedömning

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page