top of page


Studerandes själv- och kamratvärdering


Självvärdering uppmuntrar studerande att utvärdera sitt eget arbete och sätta upp mål. Kamratvärdering gör däremot att studerande kan ge respons till varandra, vilket stödjer samarbetsförmåga och hänsyn till olika perspektiv. Genom att använda dessa utvärderingsmetoder utvecklar studerande sina utvärderingsfärdigheter, lär sig att identifiera sina styrkor och utvecklingsområden och får mångsidig respons om sitt lärande.


 

Grundläggande frågor


Nivåer av självvärdering

  • Utvärdering av ens personlighet

  • Utvärdering av egen kompetens

  • Utvärdering av egen prestation

  • Utvärdering av egen utvecklingSätt att självutvärdera

Diskussioner och förfrågningar

Verktyg

Moodle, Teams, Forms, etc.

Tidsplanering

En process som fortskrider systematiskt genom studierna

Fördelar

Hjälper till att uppnå en mer realistisk uppfattning om sig själv som professionell och anställd.

Utmaningar

Om det inte finns tid och resurser för utveckling och handledning av självvärdering under studierna, utvecklas ofta inte kompetensen tillräckligt.


Video (på finska) 

Uppdaterad den 10 april 2024

Skapad avStuderandes själv- och kamratbedömning

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page