top of page

Fallstudie Open Badge för att känna igen studerandes digitala färdigheter


På Sampo ville vi göra den digitala kompetens som studerande uppnår mer synlig genom att implementera kompetensmarken som tagits fram i Osuvat Taitot-projektet (2019–2021). Studerande och lärare inom information- och kommunikation deltog i piloteringen av märken. Målet är att utöka användningen av kompetensmärken i hela organisationen.


Kompetensmärken från Osuvat taidot används också mycket på andra ställen. Du kan bekanta dig med planering och användning av märken till exempel via ett examensarbete vid Vantaan ammattiopisto Varia (på finska): Digital kompetens och studier uppföljningsverktyg


 

Uppdaterad: 9 april 2024

Skapad av


Studerandes digitala kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page