top of page

Vad ska man lära sig?


Studerandes digitala kompetens bör säkerställas:


  • i ansökningsskedet

  • i början av studierna

  • och under studierna


Digital kompetens kan säkerställas på många olika sätt!


I ansökningsfasen är det bara att fylla i och skicka det elektroniska ansökningsformuläret som berättar om digital kompetens till viss del. Djärv och snabb ibruktagning av nya system som används i studier, visar också på goda grundläggande färdigheter och digitalt mod. Olika prov och digistart eller digitala introduktioner stödjer också studerande i grundläggande digitala frågor!


Aktiviteter i den digitala miljön ingår i de gemensamma examensdelarna i grundexamen 2 kp. -studier syftar till att lära ut goda digitala färdigheter för arbetsliv och fortsatt utbildning. 

Uppdaterad: 9 april 2024

Skapad av Miia Mäentausta

Studerandes digitala kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page